Arvot ja visio

Napapiirin Panttereiden arvot:

● Yhteisöllisyys
● Luotettavuus
● Positiivisuus
● Välittäminen

Napapiirin Panttereiden visio:

Napapiirin Pantterit on kokoansa merkittävämpi koko perheen liikuttaja, joka
edistää liikunnan ja urheilun harrastamista läpi elämän.