Toimintakäsikirja

Seuran tiedot ja toiminnan tavoitteet

Napapiirin Pantterit on Rovaniemeläinen jääkiekkoseura, joka on perustettu vuonna 2000.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa yhdistyksen toiminta-alueella siten, että mahdollisimman monella on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä sekä tarpeidensa mukaisesti.

Napapiirin Panttereiden ydintoimintaan kuuluvat: luistelukoulu, kiekkokoulu, ikäkausijoukkuetoiminta, ikämiestoiminta sekä harrastekiekkotoiminta.

Seuran tiedot:

Nimi: Napapiirin Pantterit ry

Osoite: Hietakummuntie 11, 96190 Rovaniemi

Kotipaikkakunta: Rovaniemi

Kotisivut: www.napapiirinpantterit.net

Sähköposti: info@napapiirinpantterit.net

Y-tunnus: 2698074-8

Pankkitili: OKOYFIHH, FI1756420320041885

Seuran toimintaa ohjaavat arvot ja visio

Napapiirin Panttereiden arvot:

 • Yhteisöllisyys
 • Luotettavuus
 • Positiivisuus
 • Välittäminen

Napapiirin Panttereiden visio:

Napapiirin Pantterit on kokoansa merkittävämpi koko perheen liikuttaja, joka edistää liikunnan ja urheilun harrastamista läpi elämän.

Napapiirin Panttereiden toimintaympäristö

Napapiirin Pantterit toimii Rovaniemellä ja harjoitus sekä pelitapahtumat sijoittuvat pääasiassa Ounasvaaralle, Lappi Areenan jäähallin ympäristöön. Panttereiden joukkueet osallistuvat Suomen Jääkiekkoliiton järjestämiin sarjoihin.

Rovaniemen kaupungissa toimii aktiivisesti useita urheilutoimintaa tarjoavia seuroja, jotka perustavat toimintansa samojen kohderyhmien harrastamiseen. Rovaniemi on yksi harvoja kasvavia alueita Lapissa ja muualla Lapin alueen kunnissa ikäluokat ovat pieniä ja niistä muodostetaan usein useamman ikäluokan yhdistelmäjoukkueita ja osassa ikäluokista ei ole omalla alueella riittävästi joukkueita. Tällöin Lapin alueen joukkueet osallistuvat yhteisiin sarjoihin Pohjoisen (Oulun alue) alueen kanssa.

Harrastusolosuhteet Rovaniemellä ovat hyvät, mutta käyttäjäryhmien määrät vaikuttavat merkittävästi toiminnan suunnitteluun.

Jääkiekkoliiton Lapin aluepäällikön toimipiste sijaitsee Rovaniemellä ja aluevalmentajan toimipiste Oulussa. Jääkiekkoliiton seuroista suurin toimija Lapin alueella on Rovaniemen kiekko ja Pantterit ovat 3-4 suurin seura pelipassien määrällä mitattuna. Harrastepelipassien osalta Pantterit on urheiluseuroista valtakunnallisesti kymmenen suurimman joukossa ja Lapin alueen merkittävin harrastekiekkoseura.

Napapiirin Panttereiden sidosryhmiä ovat Rovaniemen kaupunki, Santasport/ Lapin urheiluopisto, Lapin liikunta ry, Suomen jääkiekkoliitto, Lapin alueen jääkiekkoseurat, Rovaniemellä toimivat urheiluseurat.

Seuran hallituksen tehtävät ja  vastuuhenkilöiden roolit 

Hallitus 

 • Vastaa seuran toiminnasta ja sen kehittämisestä
 • Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 • Vastaa seuran taloudesta yhdessä seuran talousvastaavan kanssa
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Laatii seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • Laatii toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaa toimintakautta varten
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • Koordinoi seuran varainhankintaa ja yhteistyökumppanuuksia
 • Hallituksen tehtäviä ohjaa, säätelee ja määrää yhdistyslaki, seuran säännöt ja seuran kokousten ohjeet.
 • Hallituksen jäsenet voivat jakaa keskenään tehtäviä, mutta päätökset hallitus tekee yhdessä.
 • Hallitus on vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

Puheenjohtaja 

 • Kokousten johtaminen ja tehtyjen päätösten tietoon saattaminen
 • Toimii seuran ensisijaisena edustajana seuran sidosryhmien tilaisuuksissa
 • Laatii kokousten esityslistan yhdessä sihteerin kanssa
 • Vastaa kriisiviestinnästä

Varapuheenjohtaja

 • Vastaa puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt
 • Vastaa seuran jäävuorojen hakemisesta ja jakamisesta joukkueille
 • Vastaa yhteistyökumppanuuksien hallinnasta

Hallituksen jäsen ja varajäsen

 • Osallistuu hallituksen kokouksiin ja toimintaan

Tiedottaja

 • Vastaa seuran tiedottamisesta
 • Toimii seuran nettisivujen ylläpitäjänä

Talousvastaava

 • Vastaa seuran taloudenhoidosta ja maksuliikenteestä
 • Tukee ja ohjaa joukkueiden rahastonhoitajien toimintaa
 • Valmistelee tilinpäätöksen
 • Laatii talousarvion yhdessä puheenjohtajan kanssa

Sihteeri

 • Laatii kokousten esityslistan yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Luo hallituksen kokouskutsun/tapahtuman MyClubiin
 • Laatii kokousten pöytäkirjat ja välittää ne hallitukselle

Toiminnanohjausjärjestelmän (myClyb) pääkäyttäjä

 • Vastaa toiminnanohjausjärjestelmän ylläpidosta, kehittämisestä ja uusien käyttäjien perehdyttämisestä
 • Vastaa seuran jäsenrekisteristä

Valmennus-/ junioripäällikkö

 • Toimii yhteyshenkilönä Jääkiekkoliittoon valmennuksen ja ikäkausijoukkuetoiminnan osalta
 • Vastaa seuran valmennuksen ja ohjauksen linjauksesta, kehittämisestä  ja ylläpidosta
 • Koordinoi valmennustoimintaa ja sen kehittämistä

Materiaalivastaava

 • Vastaa seuran pelipaitojen jakamisesta ja kierrättämisestä
 • Koordinoi uusien peliasujen ja varusteiden hankintaa
 • Koordinoi oheisharjoitteluvarusteiden hankintaa

Joukkueet 

Jokainen joukkue on itsenäinen osa Napapiirin Pantterit ry:tä. Jokaisella joukkueella tulee olla omat nimetyt toimihenkilöt, kuten valmentaja ja joukkueenjohtaja. Toimihenkilöt hoitavat joukkueen toimintaa seuran toimintaohjeiden mukaisesti sekä edustavat seuraa joukkueissa. Joukkueet hankkivat toimihenkilöille tarvittavat toimitsijalisenssit. Joukkueen on hankittava toimitsijalisenssit vähintään valmentajille, joukkueenjohtajille sekä huoltajille. Muille toimitsijoille hankittavista lisensseistä joukkue päättää itse. 

Joukkueen toimihenkilöt 

Jokaisessa joukkueessa tulee olla nimettynä seuraavat toimihenkilöt: 

 • Valmentaja
 • Apuvalmentaja(-t) 
 • Joukkueenjohtaja (pelaajien vanhemmat valitsevat keskuudestaan) 
 • Huoltaja (pelaajien vanhemmat valitsevat keskuudestaan) 
 • Rahastonhoitaja (pelaajien vanhemmat valitsevat keskuudestaan)
 • Kotiotteluiden ensiapuvastaava

Joukkue voi halutessaan nimetä muita toimitsijoita tai jakaa tehtäviä myös useammalle.

Lisäksi joukkue tarvitsee otteluita järjestettäessä henkilöitä lyhytkestoisiin tehtäviin kuten

 • pöytäkirjanpitäjä (vanhemmissa junioreissa tilastopalvelun hoitaja)
 • kellonkäyttäjä
 • kuuluttaja
 • kaksi jäähyvahtia ja torjuntojen laskijaa
 • dj

Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät ja vastuualueet:

Vastuuvalmentaja/ valmentaja/ ohjaaja

 • Suunnittelee ja valmistelee joukkueen harjoitukset
 • Osallistuu aktiivisesti valmentajakoulutuksiin
 • Valmentaja suunnittelee kausisuunnitelman ja on vastuussa sen toteuttamisesta seuran arvojen ja ohjeistuksen mukaisesti
 • Hän laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen, jotka palautetaan seuran hallitukselle sovitusti
 • Valmentaja on ajan tasalla säännöistä ja sääntömuutoksista

Joukkueenjohtaja

 • Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen yleishallinnosta ja sääntöjen mukaisuudesta
 • Toimii yhteyshenkilönä seuran, valmentajan, pelaajien ja vanhempien välillä
 • Kauden aluksi joukkueenjohtaja käy läpi otteluohjelman ja anoo tarvittaessa pelipäivän siirtoa
  • Ohjeet löytyvät Jääkiekkoliiton palvelusivustolta
 • Joukkueenjohtaja huolehtii, että kaikilla pelaajilla on voimassa oleva pelipassi ja vakuutus, joka kattaa jääkiekkoilun
 • Joukkueenjohtaja päivittää kokoonpanot jääkiekkoliiton palvelusivustolle seuralta saamillaan tunnuksilla vähintään 2 tuntia ennen koti- sekä vieraspeliä
 • Joukkueenjohtaja vastaa vanhempien informoinnista liittyen joukkueen ja seuran toimintaan
 • Joukkueenjohtaja tekee suunnitelman kotipelien hoitamisesta jakamalla tehtävät tasapuolisesti kaikille vanhemmille
 • Joukkueenjohtaja laatii toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen yhdessä valmentajan kanssa. Joukkueen toimintasuunnitelmassa huomioidaan seuran toimintasuunnitelmassa linjatut asiat.
 • Joukkueenjohtaja toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla sekä varaa kuljetukset ja ruokailut
 • Joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja laativat yhdessä joukkueen kausibudjetin
 • Joukkueenjohtajan johdolla toimihenkilöt päättävät joukkueen kuukausimaksuista budjetin perusteella

Huoltaja

 • Huoltaja neuvoo ja auttaa pelaajia ja vanhempia jääkiekkovarusteiden kanssa
 • Huoltaja vastaa joukkueen välinehuollosta
 • Huoltaja vastaa joukkueen luistinten teroittamisesta sekä ensiavun antamisesta harjoituksissa ja otteluissa

Rahastonhoitaja

 • Rahastonhoitaja laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen talousarvion ja on vastuussa sen toteuttamisesta
 • Rahastonhoitaja vastaa laskutuksesta ja maksuliikenteen seurannasta
  • kuukausimaksut, sponsorimaksut ym. maksut
 • Rahastonhoitaja laatii kauden lopulla tilinpäätöksen
 • Rahastonhoitaja on joukkueen Myclubin käyttäjä

Pelaaja

 • Noudattaa joukkueen yhdessä laatimia pelisääntöjä ja SJL:n Kunnioita peliä -sääntöjä
 • Ilmoittaa osallistumisestaan joukkueen tapahtumiin

Vanhempi

 • Innostaa
 • Osallistuu
 • Kasvattaa
 • Käyttäytyy

Joukkue-/ryhmäkohtaiset pelisäännöt:

Vanhempainkokoukset

Joukkue järjestää vähintään kaksi vanhempainpalaveria yhden kauden alussa ja toisen kauden lopussa. Kauden lopussa palaverin aiheena on myös seuraavan kauden suunnittelu.

Talous: maksut ja varainhankinta

Joukkue laatii toiminnalleen budjetin ja määrittelee tarvittavat kuukausimaksut.

 • Toimintamaksuja peritään siltä ajalta kuin toimintaa järjestetään
 • Toimintamaksua peritään vain sen verran kuin on tarpeen joukkueen toiminnan pyörittämiseksi
 • Mikäli pelaaja osallistuu suunnitellusti vain tiettyyn osaan toiminnasta, voi joukkue määritellä pelaajalle mukautetun toimintamaksun 
 • Joukkue määrittelee itse varainhankintatavat.
  • Varainhankintaa tehdään koko joukkueen hyväksi ja siinä noudatetaan verottajan ohjeistusta talkootyöstä ja varainhankinnasta.

Palautekyselyt

Joukkue toteuttaa seuran määrittämänä ajankohtana palautekyselyt toiminnassa mukana oleville pelaajille, toimihenkilöille ja vanhemmille. Palautekyselyiden tulokset käsitellään joukkueen vanhempainpalavereissa ja niiden perusteella kehitetään toimintaa.

Joukkueen säännöt

Joukkue laatii/ päivittää säännöt vuosittain kauden alussa yhdessä pelaajien (ja vanhempien) kanssa

Reilun pelin periaatteet

Toimimme Panttereissa reilun pelin periaatteiden mukaisesti ja ne tulee huomioida joukkueiden kausisuunnitelmia laadittaessa

 1. Jokaisella on tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
 2. Kannamme osaltamme vastuun kasvatuksesta
 3. Edistämme toiminnallamme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia
 4. Olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia
 5. Kunnioitamme luontoa ja pyrimme edistämään kestävää kehitystä

Käytännön toimintaperiaatteita

Jäsenyys

Pelaaja liittyy seuran jäseneksi aloittaessaan pelaamisen joukkueessa ja viimeistään ilmaisen tutustumisjakson jälkeen.

Joukkueenjohtaja vastaa siitä, että uuden jäsenen jäsenmaksu laskutetaan hänen liittyessään toimintaan

 • jäsenmaksu maksetaan pääseuran tilille ja se vahvistetaan vuosittain seuran kevätkokouksessa
  • perhejäsenmaksu laskutetaan perheen vanhimmalta pelaajalta

Peli- / harjoitusryhmien perustaminen / pelaajasiirrot (joukkue, seura)

Peli- ja harjoitusryhmiä pyritään perustamaan ikäkausittain ja tavoitteena on, että pelaajat pelaavat ja harjoittelevat ensisijaisesti oman ikäluokkansa mukana. Jokaiselle pelaajalle kartoitetaan ikään ja taitotasoon nähden mielekäs harjoitus- ja peliryhmä. Harjoitus- ja peliryhmä voivat olla erit.

Pelaajasiirroista joukkueiden välillä sopivat valmentajat ja joukkueenjohtajat yhdessä. Siirrot muihin seuroihin tai seuroista hoidetaan seuran junioripäällikön kautta.

Valmennuksen ja ohjauksen linjaukset

Valmennuksen ja ohjauksen linjaukset on kuvattu erillisessä dokumentissa, joka jaetaan seuran valmentajille ja joukkueenjohtajille. Joukkueet liittävät siitä omaa toimintaansa koskevat osiot omaan kausisuunnitelmaansa.

Jäävuorot

Harjoitusvakiovuorot haetaan keskitetysti vuosittain Lappi Areenan ohjeistuksen mukaisesti erikseen talvikaudelle ja kesäkaudelle. Seuran jäävuorovastaava jakaa seuran saamat vuorot joukkueille.

Vuosikello

Seuran vuosikello löytyy internetsivuilta www.napapiirinpantterit.net

Seurayhteistyö

Seurayhteistyöstä päätetään erikseen seuran tarpeiden ja SJL:n ohjeiden mukaisesti. Pelikauden aikana tapahtuvat seurasiirrot hoidetaan seuran junioripäällikön kautta.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintasuunnitelma ja talousarvio laaditaan vuosittain seuran kevätkokoukseen.

Palkitsemiset

Seura palkitsee kauden päättäjäisissä ansioituneita seuratoimijoita ja yhteistyökumppaneita seuran hallituksen esityksen mukaisesti.

Kauden päättäjäisissä palkitaan ansioituneita pelaajia joukkueiden esityksen mukaisesti U13-ikäluokasta alkaen.

 • Joukkueet voivat omissa kauden päättäjäisissään palkita pelaajiaan myös nuoremmissa ikäluokissa

Tiedotus

Seura tiedottaa toiminnastaan käyttäen myClubia ja seuran nettisivuja. Ensisijainen tiedotuskanava on myClub. Seuran toimihenkilöillä ja joukkueilla voi olla käytössään myös muita viestintäkanavia, mutta kaikki ilmoittautumiset, laskutus ja tapahtumat hoidetaan myClubin kautta.

Mahdollisissa kriisi- ja erityistilanteissa tiedottamisesta (esim. lehdet, koulut, viranomaiset) vastaa ensisijaisesti seuran puheenjohtaja, tarvittaessa varapuheenjohtaja tai tiedottaja. 

Varusteet, peliasut, seura-asut, logo

Kaikesta seuran omaisuudesta on pidettävä hyvää huolta ja seuran omaisuuden lainaaminen, luovuttaminen tai myyminen on ehdottomasti kiellettyä ilman seuran lupaa.

Virallisissa peliasuissa käytetään seuran omaa yhtenäistä logoa, mallia ja väritystä seuran ohjeistuksen mukaisesti. Tämä mahdollistaa peliasujen kierrätyksen eri ikäluokkien välillä. Peliasut hankitaan yhdessä sovitusta hankintapaikasta. Joukkueet hankkivat itse koti- ja/tai vieraspelipaidat, sekä pelisukat. Joukkueet voivat samalla myydä sponsorointimainoksia peliasuun, josta saavat tuloja joukkueelle. Peliasut ovat seuran omaisuutta ja ne palautetaan kiertoon varapaidoiksi muille joukkueille, jos esimerkiksi pelaaja lopettaa harrastuksen tai hankitaan suurempi koko.

Kenttäpelaajat hankkivat kaikki henkilökohtaiset varusteensa omin kustannuksin. Lapsi- ja juniorijääkiekkovaiheessa seura hankkii maalivahdin varusteita joukkueiden käytettäväksi. Seuran hankkimat varusteet ovat seuran omaisuutta, ja ne pitää palauttaa lainaamisen jälkeen varustevarastoon tai toimia jonkin muun sovitun käytännön mukaan.

Kaikkien varusteiden tulee olla CE-turvahyväksyttyjä, ehjiä ja oikean kokoisia. Rikkinäisellä varusteella pelaaminen on kielletty.

Joukkueet/ pelaajat hankkivat seura-asut, joiden ulkoasu on koko seurassa mahdollisimman yhtenäinen. Joukkueet itse päättävät sponsorointimainosten myynnin ja mainosten paikat. Joukkueet itse määrittelevät miten asujen hankintahinta kustannetaan (esim. pelaajat maksavat koko summan tai joukkue maksaa osan ja pelaajat osan). Seura-asun tarkoituksena on luoda yhtenäinen julkikuva seuran pelaajista ja toimihenkilöistä. Asujen tulee olla käyttötarkoitusta palveleva harjoitus- ja ottelutapahtumissa sekä mahdollisissa edustustilaisuuksissa.

Pelaajien varusteiden osalta suosittelemme kierrättämään ja tarjoamaan pieneksi jääviä pelivarusteita oman joukkueen sisällä tai nuorempien ikäryhmien pelaajille.

Ongelmanratkaisu

Päivittäiseen toimintaan liittyvät mahdolliset ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti joukkueiden sisäisesti ja tarvittaessa otetaan yhteyttä seuran junioripäällikköön tai puheenjohtajaan mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

Toimintaperiaate epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisemiseksi

Epäasialliseen käytökseen liittyvistä asioista ja niiden käsittelystä seuralla on erillinen toimintaohje.

Osaamisen kehittäminen

Uudet toimijat ohjataan ensisijaisesti jääkiekkoliiton koulutuksiin sekä kannustetaan osallistumaan muiden lajitoimijoiden koulutuksiin (esim. jojo-koulutukset, huoltajakoulutukset, toimitsijakoulutukset, ensiapukoulutukset). Seuran sisäisen perehdytyksen osalta uudelle toimijalle nimetään mentori kokeneemmista toimihenkilöistä.

Valmentajien osaamisen kehittäminen tapahtuu seuran valmennuksen ohjauslinjauksen mukaisesti.

Seura kustantaa suunnitelmassa ennalta sovittuihin koulutuksiin osallistumisen.