Toimintakäsikirja

Vahvistettu 06.09.2022

 1. Seuran tiedot ja toiminnan tavoitteet

Napapiirin Pantterit on Rovaniemeläinen jääkiekkoseura, joka on perustettu vuonna 2000.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa yhdistyksen toiminta-alueella siten, että mahdollisimman monella on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä sekä tarpeidensa mukaisesti.

Napapiirin Panttereiden ydintoimintaan kuuluvat: luistelukoulu, kiekkokoulu, ikäkausijoukkuetoiminta, ikämiestoiminta sekä harrastekiekkotoiminta.

Seuran tiedot:

Nimi: Napapiirin Pantterit ry

Osoite: Hietakummuntie 11, 96190 Rovaniemi

Kotipaikkakunta: Rovaniemi

Kotisivut: www.napapiirinpantterit.net

Sähköposti: info@napapiirinpantterit.net

Y-tunnus: 2698074-8

Pankkitili: OKOYFIHH, FI1756420320041885

 1. Seuran toimintaa ohjaavat arvot ja visio

Napapiirin Panttereiden arvot:

 • Yhteisöllisyys
 • Luotettavuus
 • Positiivisuus
 • Välittäminen

Napapiirin Panttereiden visio:

Napapiirin Pantterit on kokoansa merkittävämpi koko perheen liikuttaja, joka edistää liikunnan ja urheilun harrastamista läpi elämän.

 1. Seuran hallituksen tehtävät ja  vastuuhenkilöiden roolit

Hallitus:

 • Vastaa seuran toiminnasta ja sen kehittämisestä
 • Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 • Vastaa seuran taloudesta yhdessä seuran talousvastaavan kanssa
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Laatii seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • Laatii toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaa toimintakautta varten
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • Koordinoi seuran varainhankintaa ja yhteistyökumppanuuksia
 • Hallituksen tehtäviä ohjaa, säätelee ja määrää yhdistyslaki, seuran säännöt ja seuran kokousten ohjeet.
 • Hallituksen jäsenet voivat jakaa keskenään tehtäviä, mutta päätökset hallitus tekee yhdessä.
 • Hallitus on vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

Puheenjohtaja 

 • Kokousten johtaminen ja tehtyjen päätösten tietoon saattaminen
 • Toimii seuran ensisijaisena edustajana seuran sidosryhmien tilaisuuksissa
 • Laatii kokousten esityslistan yhdessä sihteerin kanssa

Varapuheenjohtaja

 • Vastaa puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt
 • Vastaa seuran jäävuorojen hakemisesta ja jakamisesta joukkueille
 • Vastaa yhteistyökumppanuuksien hallinnasta

Hallituksen jäsen ja varajäsen

 • Osallistuu hallituksen kokouksiin ja toimintaan

Tiedottaja

 • Vastaa seuran tiedottamisesta
 • Toimii seuran nettisivujen ylläpitäjänä

Talousvastaava

 • Vastaa seuran taloudenhoidosta ja maksuliikenteestä
 • Tukee ja ohjaa joukkueiden rahastonhoitajien toimintaa
 • Valmistelee tilinpäätöksen
 • Laatii talousarvion yhdessä puheenjohtajan kanssa

Sihteeri

 • Laatii kokousten esityslistan yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Luo hallituksen kokouskutsun/tapahtuman MyClubiin
 • Laatii kokousten pöytäkirjat ja välittää ne hallitukselle

Toiminnanohjausjärjestelmän (myClyb) pääkäyttäjä

 • Vastaa toiminnanohjausjärjestelmän ylläpidosta, kehittämisestä ja uusien käyttäjien perehdyttämisestä
 • Vastaa seuran jäsenrekisteristä

Valmennus-/ junioripäällikkö

 • Toimii yhteyshenkilönä Jääkiekkoliittoon valmennuksen ja ikäkausijoukkuetoiminnan osalta
 • Vastaa seuran valmennuksen ja ohjauksen linjauksesta, kehittämisestä  ja ylläpidosta
 • Koordinoi valmennustoimintaa ja sen kehittämistä

Materiaalivastaava

 • Vastaa seuran pelipaitojen jakamisesta ja kierrättämisestä
 • Koordinoi uusien peliasujen ja varusteiden hankintaa
 • Koordinoi oheisharjoitteluvarusteiden hankintaa
 1. Joukkueet 

Jokainen joukkue on itsenäinen osa Napapiirin Pantterit ry:tä. Jokaisella joukkueella tulee olla omat nimetyt toimihenkilöt, kuten valmentaja ja joukkueenjohtaja. Toimihenkilöt hoitavat joukkueen toimintaa seuran toimintaohjeiden mukaisesti sekä edustavat seuraa joukkueissa. Joukkueet hankkivat toimihenkilöille tarvittavat toimitsijalisenssit. Joukkueen on hankittava toimitsijalisenssit vähintään valmentajille, joukkueenjohtajille sekä huoltajille. Muille toimitsijoille hankittavista lisensseistä joukkue päättää itse.

Joukkueen toimihenkilöt

Jokaisessa joukkueessa tulee olla nimettynä seuraavat toimihenkilöt:

 • Valmentaja
 • Apuvalmentaja(-t)
 • Joukkueenjohtaja (pelaajien vanhemmat valitsevat keskuudestaan)
 • Huoltaja (pelaajien vanhemmat valitsevat keskuudestaan)
 • Rahastonhoitaja (pelaajien vanhemmat valitsevat keskuudestaan)
 • Kotiotteluiden ensiapuvastaava

Joukkue voi halutessaan nimetä muita toimitsijoita tai jakaa tehtäviä myös useammalle.

Lisäksi joukkue tarvitsee otteluita järjestettäessä henkilöitä lyhytkestoisiin tehtäviin kuten

 • pöytäkirjanpitäjä (vanhemmissa junioreissa tilastopalvelun hoitaja)
 • kellonkäyttäjä
 • kuuluttaja
 • kaksi jäähyvahtia ja torjuntojen laskijaa
 • dj
 1. Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät ja vastuualueet

Vastuuvalmentaja/ valmentaja/ ohjaaja

 • Suunnittelee ja valmistelee joukkueen harjoitukset
 • Osallistuu aktiivisesti valmentajakoulutuksiin
 • Valmentaja suunnittelee kausisuunnitelman ja on vastuussa sen toteuttamisesta seuran arvojen ja ohjeistuksen mukaisesti
 • Hän laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen, jotka palautetaan seuran hallitukselle sovitusti
 • Valmentaja on ajan tasalla säännöistä ja sääntömuutoksista

Joukkueenjohtaja

 • Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen yleishallinnosta ja sääntöjen mukaisuudesta
 • Toimii yhteyshenkilönä seuran, valmentajan, pelaajien ja vanhempien välillä
 • Kauden aluksi joukkueenjohtaja käy läpi otteluohjelman ja anoo tarvittaessa pelipäivän siirtoa
 • Ohjeet löytyvät Jääkiekkoliiton palvelusivustolta
 • Joukkueenjohtaja huolehtii, että kaikilla pelaajilla on voimassa oleva pelipassi ja vakuutus, joka kattaa jääkiekkoilun
 • Joukkueenjohtaja päivittää kokoonpanot jääkiekkoliiton palvelusivustolle seuralta saamillaan tunnuksilla vähintään 2 tuntia ennen koti- sekä vieraspeliä
 • Joukkueenjohtaja vastaa vanhempien informoinnista liittyen joukkueen ja seuran toimintaan
 • Joukkueenjohtaja tekee suunnitelman kotipelien hoitamisesta jakamalla tehtävät tasapuolisesti kaikille vanhemmille
 • Joukkueenjohtaja laatii toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen yhdessä valmentajan kanssa
 • Joukkueenjohtaja toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla sekä varaa kuljetukset ja ruokailut
 • Joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja laativat yhdessä joukkueen kausibudjetin
 • Joukkueenjohtajan johdolla toimihenkilöt päättävät joukkueen kuukausimaksuista budjetin perusteella

Huoltaja

 • Huoltaja neuvoo ja auttaa pelaajia ja vanhempia jääkiekkovarusteiden kanssa
 • Huoltaja vastaa joukkueen välinehuollosta
 • Huoltaja vastaa joukkueen luistinten teroittamisesta sekä ensiavun antamisesta harjoituksissa ja otteluissa

Rahastonhoitaja

 • Rahastonhoitaja laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen talousarvion ja on vastuussa sen toteuttamisesta
 • Rahastonhoitaja vastaa laskutuksesta ja maksuliikenteen seurannasta
 • kuukausimaksut, sponsorimaksut ym. maksut
 • Rahastonhoitaja laatii kauden lopulla tilinpäätöksen
 • Rahastonhoitaja on joukkueen Myclubin käyttäjä

Pelaaja

 • Noudattaa joukkueen yhdessä laatimia pelisääntöjä ja SJL:n Kunnioita peliä -sääntöjä
 • Ilmoittaa osallistumisestaan joukkueen tapahtumiin

Vanhempi

 • Innostaa
 • Osallistuu
 • Kasvattaa
 • Käyttäytyy
 1. Joukkue-/ryhmäkohtaiset pelisäännöt

Vanhempainkokoukset

Joukkue järjestää vähintään kaksi vanhempainpalaveria yhden kauden alussa ja toisen kauden lopussa. Kauden lopussa palaverin aiheena on myös seuraavan kauden suunnittelu.

Talous: maksut ja varainhankinta

Joukkue laatii toiminnalleen budjetin ja määrittelee tarvittavat kuukausimaksut.

 • Toimintamaksuja peritään siltä ajalta kuin toimintaa järjestetään
 • Toimintamaksua peritään vain sen verran kuin on tarpeen joukkueen toiminnan pyörittämiseksi
 • Joukkue määrittelee itse varainhankintatavat.
 • Varainhankintaa tehdään koko joukkueen hyväksi ja siinä noudatetaan verottajan ohjeistusta talkootyöstä ja varainhankinnasta.

Joukkueen säännöt

Joukkue laatii/ päivittää säännöt vuosittain kauden alussa yhdessä pelaajien (ja vanhempien) kanssa

 1. Käytännön toimintaperiaatteita

Jäsenyys

Pelaaja liittyy seuran jäseneksi aloittaessaan pelaamisen joukkueessa ja viimeistään ilmaisen tutustumisjakson jälkeen.

Joukkueenjohtaja vastaa siitä, että uuden jäsenen jäsenmaksu laskutetaan hänen liittyessään toimintaan

 • jäsenmaksu maksetaan pääseuran tilille ja se vahvistetaan vuosittain seuran kevätkokouksessa
 • perhejäsenmaksu laskutetaan perheen vanhimmalta pelaajalta

Peli- / harjoitusryhmien perustaminen / pelaajasiirrot (joukkue, seura)

Peli- ja harjoitusryhmiä pyritään perustamaan ikäkausittain. Jokaiselle pelaajalle kartoitetaan ikään ja taitotasoon nähden mielekäs harjoitus- ja peliryhmä. Harjoitus- ja peliryhmä voivat olla erit. Pelaajasiirroista joukkueiden välillä sopivat valmentajat ja joukkueenjohtajat yhdessä. Siirrot muihin seuroihin tai seuroista hoidetaan seuran junioripäällikön kautta.

Valmennuksen ja ohjauksen linjaukset

Jäävuorot

Harjoitusvakiovuorot haetaan keskitetysti vuosittain Lappi Areenan ohjeistuksen mukaisesti erikseen talvikaudelle ja kesäkaudelle. Seuran jäävuorovastaava jakaa seuran saamat vuorot joukkueille.

Vuosikello

Seuran vuosikello löytyy internetsivuilta www.napapiirinpantterit.net

Seurayhteistyö

Seurayhteistyöstä päätetään erikseen seuran tarpeiden ja SJL:n ohjeiden mukaisesti. Pelikauden aikana tapahtuvat seurasiirrot hoidetaan seuran junioripäällikön kautta.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintasuunnitelma ja talousarvio laaditaan vuosittain seuran kevätkokoukseen.

Palkitsemiset

Seura palkitsee kauden päättäjäisissä ansioituneita seuratoimijoita ja yhteistyökumppaneita seuran hallituksen esityksen mukaisesti.

Kauden päättäjäisissä palkitaan ansioituneita pelaajia joukkueiden esityksen mukaisesti U13-ikäluokasta alkaen.

 • Joukkueet voivat omissa kauden päättäjäisissään palkita pelaajiaan myös nuoremmissa ikäluokissa

Tiedotus

Seura tiedottaa toiminnastaan käyttäen myClubia ja seuran nettisivuja. Ensisijainen tiedotuskanava on myClub. Seuran toimihenkilöillä ja joukkueilla voi olla käytössään myös muita viestintäkanavia, mutta kaikki ilmoittautumiset, laskutus ja tapahtumat hoidetaan myClubin kautta.

Mahdollisissa kriisi- ja erityistilanteissa tiedottamisesta vastaa seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai tiedottaja.

Varusteet, peliasut, seura-asut, logo

Kaikesta seuran omaisuudesta on pidettävä hyvää huolta ja seuran omaisuuden lainaaminen, luovuttaminen tai myyminen on ehdottomasti kiellettyä ilman seuran lupaa.

Virallisissa peliasuissa käytetään seuran omaa yhtenäistä logoa, mallia ja väritystä seuran ohjeistuksen mukaisesti. Peliasut hankitaan yhdessä sovitusta hankintapaikasta. Joukkueet hankkivat itse koti- ja/tai vieraspelipaidat, sekä pelisukat. Joukkueet voivat samalla myydä sponsorointimainoksia peliasuun, josta saavat tuloja joukkueelle. Peliasut ovat seuran omaisuutta ja ne palautetaan kiertoon varapaidoiksi muille joukkueille, jos esimerkiksi pelaaja lopettaa harrastuksen tai hankitaan suurempi koko.

Kenttäpelaajat hankkivat kaikki henkilökohtaiset varusteensa omin kustannuksin. Lapsi- ja juniorijääkiekkovaiheessa seura hankkii maalivahdin varusteita joukkueiden käytettäväksi. Seuran hankkimat varusteet ovat seuran omaisuutta, ja ne pitää palauttaa lainaamisen jälkeen varustevarastoon tai toimia jonkin muun sovitun käytännön mukaan.

Kaikkien varusteiden tulee olla CE-turvahyväksyttyjä, ehjiä ja oikean kokoisia. Rikkinäisellä varusteella pelaaminen on kielletty.

Joukkueet/ pelaajat hankkivat seura-asut, joiden ulkoasu on koko seurassa mahdollisimman yhtenäinen. Joukkueet itse päättävät sponsorointimainosten myynnin ja mainosten paikat. Joukkueet itse määrittelevät miten asujen hankintahinta kustannetaan (esim. pelaajat maksavat koko summan tai joukkue maksaa osan ja pelaajat osan). Seura-asun tarkoituksena on luoda yhtenäinen julkikuva seuran pelaajista ja toimihenkilöistä. Asujen tulee olla käyttötarkoitusta palveleva harjoitus- ja ottelutapahtumissa sekä mahdollisissa edustustilaisuuksissa.

Ongelmanratkaisu

Päivittäiseen toimintaan liittyvät mahdolliset ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti joukkueiden sisäisesti ja tarvittaessa otetaan yhteyttä seuran junioripäällikköön tai puheenjohtajaan mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

Toimintaperiaate epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisemiseksi

Epäasialliseen käytökseen liittyvistä asioista ja niiden käsittelystä seuralla on erillinen toimintaohje.

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisessä hyödynnämme jääkiekkoliiton koulutuksia.

Uusia toimihenkilöitä kannustetaan osallistumaan Jääkiekkoliiton ja muiden lajitoimijoiden koulutuksiin (esim. jojo-koulutukset, huoltajakoulutukset, toimitsijakoulutukset, ensiapukoulutukset).

Valmentajien osaamisen kehittäminen tapahtuu seuran valmennuksen ohjauslinjauksen mukaisesti.

Seura kustantaa suunnitelmassa ennalta sovittuihin koulutuksiin osallistumisen.